Traditionen tro har Voergaard Slot to store begivenheder på programmet i 2017:

Julemarked på Voergaard Slot

1. - 3. december inkl.
1. december kl. 12:00 - 17:00.
2. - 3. december kl. 10:00 - 17:00.

Middelalderdage

15. - 23. juli inkl.

Oplev en vrimmel af tjenere, terner, munke, soldater, håndværkere og handelsfolk. Folk færges over voldgraven til færgekroen, køber helbredsvand af jomfruer ved kilden og nyder den smukke munkesang. Musikanter og gøglere underholder, og soldaterne trænes i tvekamp. Den store kastemaskine affyres, og de drabelige riddere dyster mod hinanden med lanser i imponerende turneringer.

Se mere på www.middelalderdage.dk